ម្តាយយំឡើងសន្លប់ ! ទទួលយកមិនបាន ត្រឹមមួយភ្លែតសោះ កូន២នាក់ ស្លា .ប់ ចោលម្តាយដោយសារ…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក Morm Ly Heng បានបង្ហោះថា៖ ស្ត្រីជាអ្នករើសអេតចាយ និងជាមេម៉ាកូន៣បានបាត់បង់កូនប្រុសស្រីជាទីស្រលាញ់២នាក់ដោយសារពួកគេត្រូវល​ ង់ទឹកបឹ ង ស្លា ប់។ កើតឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញនា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទៃបឹងទំពន់តូចក្នុងភូមិសន្សំកុសលសង្កាត់បឹងទំពន់១ ខណ្ឌមានជ័័យ រាជធានីភ្នំពេញ។ បច្ចុប្បន្នស ព ក្មេងទាំងពីរតម្កល់នៅវត្តសន្សំកុសល ខណះស្ត្រីជាម្តាយពុំមានលុយធ្វើបុណ្យឡើយពោជីវភាពរកមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment