ជួយស៊ែរបន្តផង ! ខ្ញុំបាត់លោកពុកអាយុ ៧៤ ឆ្នាំ គាត់មានជំងឺវង្វេងវង្វាន់និងលើសឈាម ពេលនេះរកមិនទាន់ឃើញទេ គ្រួសារកំពុងបារម្ភខ្លាំងណាស់

ហ្វេសប៊ុក ៖ ខ្ញុំបាទបានបាត់លោពុកតាំងពីយប់នេះប្រហែលម៉ោង ៦ ល្ងាច,គាត់បើកម៉ូតូអាគុបចាស់់! គាត់មានអាយុ ៧៤ ឆ្នាំ, ១m៧០ ។ គាត់មានជំងឺវង្វេងវង្វាន់និងលើសឈាមដូច្នេះត្រូវការលេបថ្នាំ។ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានឃើញគាត់ឬមានព័ត៌មានរបស់គាត់សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះ ០៧៧៧០០២៦៨ឬ ០១៧៦០៣៤៥៩ ។ សូមអរគុណខ្លាំងណាស់​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះប្រសិនបើមានបងប្អូនណាបានប្រទះឃើញសូមជួយទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាផងព្រោះពេលនេះកូនចៅរបស់លោកតាមកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ម្នាក់ស្វះស្វែងរកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ប៉ុន្តែរកមិនទាន់ឃើញដូច្នេះគឺមានតែពឹងលើបងប្អូនអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកទាំងអស់គ្នាហើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment