ខ្លោចចិត្ត!! ឃើញបុរសជនជាតិជប៉ុនធ្លាក់ខ្លួនរើសអេដចាយ ដេកក្បែរបន្ទប់ទឹក អាណិតពេកចូលសួរនាំទើបដឹងថា….

ហ្វេសប៊ុក ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ដោយនៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ គណនីហ្វេសប៊ុកនារីម្នាក់មានឈ្មោះ Kashino Nita បានចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ ធ្លាក់ខ្លួនរើសអេដចាយ យ៉ាងគួរឲ្យអាណិត នៅម្ដុំវត្តបុទុម មួយថ្ងៃបាន២ដុល្លារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ហើយដេកជិតបន្ទប់ទឹកថែមទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្តែង ក្រោយឃើញស្ថានភាពគួរឲ្យអាណិត ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកនារីខាងលើ ក៏បានចូលទៅសួរនាំរួចទិញទូរស័ព្ទឲ្យមួយគ្រឿង ហើយអំពាវនាវ ដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនដទៃទៀតបានជួយ ដោយសរសេររៀបរាប់ថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «បានជួបជនជាតិជប៉ុន ដែលធ្លាក់ខ្លួនរើសអេតចាយ ហើយ បើតាមការសួរនាំពីគាត់ គឺថាគាត់មិនមានសាច់ញាតិអីច្រើនទេនៅជប៉ុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺមានតែប្អូនប្រុសម្នាក់ តែប្អូនប្រុសគាត់គឺជាកម្មករ អ៊ីចឹងប្អូនគាត់គ្មានលុយ ទិញសំបុត្រយន្តហោះឲ្យគាត់ទេ ឯខាងទូតជប៉ុន ក៏មិនបានចេញថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះឲ្យគាត់ដែរ អ៊ីចឹងហើយ គាត់មានតែរើសអេតចាយ បានមួយថ្ងៃ២$ ទុកទិញបាយហូបទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំបានទិញទូរស័ព្ទឲ្យគាត់មួយគ្រឿង ដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានលេខទំនាក់ទំនង និងឲ្យលុយគាត់ខ្លះ ដើម្បីទុកទិញចំណីអាហារ។ សូមបងៗអូនៗជួយស៊ែរផុសនេះផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចង់ជួយគាត់ អាចជួយសម្រាលជីវភាពគាត់ខ្លះ ហើយពួកយើងក៏អាចជួយគ្នា ចូលលុយ ដើម្បីឲ្យគាត់អាចទិញសំបុត្រយន្តហោះ បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួបគាត់ផ្ទាល់ គាត់នៅមុខវត្តបុទុមនៅម្តុំបន្ទប់ទឹក គាត់គេងលើបង់ជិតបន្ទប់ទឹកហ្នឹងឯង»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បើតាមប្រភពពីនារីម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើបានបញ្ជាក់ថា មូលហេតុដែលនាំឲ្យ បុរសជនជាតិជប៉ុនរូបនេះ ធ្លាក់ខ្លួនក្រ ដេកក្បែបន្ទប់ទឹក រើសអេដចាយមួយថ្ងៃបាន២ដុល្លារ ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបែបនេះ គឺដោយសារត្រូវចោរលួចកាបូបអស់ប្រាក់រលីងពីខ្លួន ព្រមទាំងលិខិតឆ្លងដែន។ នារីចិត្តធម៌ខាងលើបន្តថា សប្បុរសជនអាចទាក់ទងទៅគាត់បាន គាត់មានឈ្មោះ gen kubota តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៩២ ៤៦៩៥០៩ ជាលេខនារីខាងលើទើបទិញឲ្យ ហើយគាត់អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានតិចតួច៕ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

នោះ កាន់តែឡើងកម្ដៅហើយ!! ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា ស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ កោះហៅអ្នកសម្តែង “រឿងទុំទាវ២០២១”យកចាត់ការតាមនិតិវិធីច្បាប់ឡើងវិញ…

ក្រោយពីចេញលទ្ធផលនៃការចូលខ្លួនបំភ្លឺរបស់ក្រុមសម្តែងរឿង ទុំទាវ២០២១ រួចមក មហាជនបាន និងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកជាច្រើន បានសម្តែងការហួសចិត្ត ក៏ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចជាអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការដែលត្រឹមតែឲ្យចេញមុខសូមទោសជាសាធារណៈ ឬក៏ការអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាចំនួន៨ចំណុច ដែលខាងក្រសួងដាក់ឲ្យទៅលើក្រុមអ្នកលក់ឡេនោះគឺវា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានលក្ខណៈមិនយុត្តិធម៌សោះ ខណៈដែល ចំប៉ី ខ្មៅ ដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តិទង្វើស្រដៀងគ្នាបែបនេះពីមុនមក បែរជាត្រូវទទួលទោសជាប់គុកអស់រយៈពេលដល់ទៅមួយឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា បានបង្ហោះបញ្ចេញមតិយោបល់ថា៖ រឿងទុំទាវ2021 ជាប្រធានបទដ៏ ក្ដៅដូចទឹកកំពុងពុះ ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់ជាតិសាសន៍ដូចគ្នា នោះយើងត្រូវតែមានតម្លាភាពជាមួយគ្នា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំសុំស្នើក្រសួងវប្បធម៌កោះហៅបុគ្គល ដែលបានយករឿងទុំទាវមកបំផ្លាញ នាំអោយប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនា និងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ យកទៅចាត់ការតាមនិតិវិធីនៃច្បាប់ឡើងវិញដើម្បីបំពេញបំណងនិងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់អោយមានភាពស្មើគ្នា 🙏🏻❤️🙏🏻❤️🙏🏻 កុំអោយរាស្រ្ដគិត ថាវាខុសគ្នាត្រង់ណា ? 🤣🤣🤣🤭🤫💵🙈💵🙈💵🙈 ពីខ្ញុំបងជា Pls Share & comment 🙏🏻❤️🇰🇭❤️🕊❤️=៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត

ក្រោយមានមតិរិះគន់ច្រើនរឿងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងចំពោះក្រុមសម្តែងរឿង ”ទុំទាវ២០២១” លោកហេង ឡុង បានចេញមកបកស្រាយ និងប្រៀបធៀបភាពខុសគ្នា ករណីនេះនឹងរឿងចំប៉ីខ្មៅ…

ក្រោយពីចេញលទ្ធផលនៃការចូលខ្លួនបំភ្លឺរបស់ក្រុមសម្តែងរឿង ទុំទាវ២០២១ រួចមក មហាជនបាននាំគ្នាសម្តែងការហួសចិត្ត ក៏ដូចជាអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការដែលត្រឹមតែឲ្យចេញមុខសូមទោសជាសាធារណៈ ឬក៏ការអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាចំនួន៨ចំណុច ដែលខាងក្រសួងដាក់ឲ្យទៅលើក្រុមអ្នកលក់ឡេនោះគឺវាមានលក្ខណៈមិនយុត្តិធម៌សោះ ខណៈដែល ចំប៉ី ខ្មៅ ដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តិទង្វើស្រដៀងគ្នាបែបនេះពីមុនមក បែរជាត្រូវទទួលទោសជាប់គុកអស់រយៈពេលដល់ទៅមួយឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះ លោក ហេង ឡុង នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ តាមរយៈទំព័រហ្វេសបុកផ្លូវកការរបស់លោក បានបកស្រាយយ៉ាងដូច្នេះថា៖ សូមជូនពរបងប្អូនដែលមានជាប់សែស្រឡាយចិននៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននេះ🙏🙏 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្លៀតឱកាសនេះ ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍រឿងទុំទាវកាឡៃ ដែលសម្តែងដោយក្រុមអ្នកលក់ឡេមួយក្រុម។ កាលពីថ្ងៃទី៩ បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានផុសរូបនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានស្នងការរាជធានីភ្នំពេញ កោះហៅទៅណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យា បញ្ឈប់ការឡាយលក់ថ្នាំព ង្រី ក សុ ដ ន់ ដែលមានលក្ខណៈ ស៊ិ ច ស៊ី ជ្រុល Facebook របស់ខ្ញុំត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបិទ24ម៉ោង ធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទមិនបានបកស្រាយជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអប់រំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិន័យ និងលើកសរសើរនៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានមតិរិះគន់ជាច្រើនចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួង យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានេះជាចំណាត់ការជំហានដំបូងលក្ខណៈអប់រំ និងពិន័យ យោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយ ព្រហ្មវិហារធម៌របស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រី ភឿង សកុណា ក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងក៏បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការពិន័យ៨ចំណុច (សូមមើលលំអិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលបានភ្ជាប់ជាមួយ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើក្រុមយុវជននេះ បន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរបានរកឃើញថា សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ធ្វើក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្យាយផលិតផលរបស់ពួកគាត់ ហើយក្រោយពីទទួលបានការរិះគន់ពីសាធារណៈជន ពួកគាត់បានលុបចោលវិញផងដែរ។ ក្រុមប្រឹក្សាពិន័យ និងលើកសរសើរបានបន្តរកឃើញថា ពួកគាត់មិនមានចេតនាទុ ច្ចរិ ត ហើយទទួលស្គាល់កំហុសនិងយល់ព្រមប្រគល់ផេកហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា Hokima និងគណនី Tik Tok ដែលមានឈ្មោះថា Ah Gi Leader261 ជូនមកក្រុមប្រឹក្សាពិន័យ និងលើកសរសើរ ដើម្បីបិទចោលជាស្ថាពរ ដែលនេះជាការព្រមានមួយដ៏សមរម្យ ហើយជាចំណាត់ការថ្មីមិនធ្លាប់មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិន័យ និងលើកសរសើរ។ មានមតិរិះគន់មួយចំនួនតូច ដែលមិនផ្អែកទៅលើច្បាប់ ដែលហ៊ានសន្និដ្ឋានថា នារីលក់ឡេទាំងពីរនាក់នេះ មានលុយ និងជាកូនផ្កាយបី ទើបក្រសួងមិនហ៊ានឃុំខ្លួន ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ផ្អែកទៅលើអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំ…

អានបន្ត

ឃើញប្រជាជនខ្មែរ សែនចិនតាមគ្នាពេក! អាចារ្យធំ ដាក់គ្រាប់ផ្លោងធំ មួយទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនតូច (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្មីៗក្នុងថ្ងៃនេះ លោក អាចារ្យធំ ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ជាអ្នកលើកដម្កើនវប្បធម៌ខ្មែរនោះ បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួន ដែលសែនចិនតាមគ្នា ដោយខ្លួនមិនបានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនទាល់តែសោះនោះ ដែលពាក្យពេជន៍ដែលលោកនិយាយធ្វើឲ្យមហាជនមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ អាចារ្យធំ បាននិយាយទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនតូច ដែលភ្លេចវប្បធម៌ដើមរបស់ខ្លួន ទៅសែនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនតាមគេឯង ទាំងដែលខ្លួនមិនបានជាប់ខ្សែស្រឡាយពីចិនតាំងពីដូនតាពីដើមមកសោះ ចំណែកអ្នកដែលជាប់ខ្សែចិនស្រាប់ គឺលោកមិនបានធ្វើការរិះគន់នោះទេ គឺលោកសំដៅចំពោះតែខ្មែរបន្លំធ្វើធ្វើជាប់ខ្សែចិនប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីមហាជនបានទស្សនាការនិយាយរបស់ អាចារ្យធំ រួចមក ពួកគេក៏គាំទ្រការលើកឡើងបែបនេះយ៉ាងខ្លាំង ដែលលោកបាននិយាយចំៗនូវអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយតែម្តង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានបន្ត