សូមចូលរួមត្រេកអរផង! លោក ផែង វណ្ណៈ នឹងទទួលបានសិទ្ធស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនសារជាថ្មីវិញហើយដោយ….

(ហ្វេសបុក)៖ ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកនានាច្បាស់ជាជ្រាបហើយថា កាលពីថ្ងៃទី ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់លោក ផែង វណ្ណៈ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែបានជេ រប្រ មា ថមកលើថេរស ភា សង្ឃខេត្ត ហើយរងការរិះ គ ន់យ៉ា ងចា ស់ដៃពីសំណាក់អ្នកលេងក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។ ស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិច គណនីហ្វេសប៊ុកលោក ផែង វណ្ណៈ ក៏បានបង្ហោះសារសប្បាយចិត្តរីករាយដោយសារតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងព័ត៌មានបានអនុ ញាតឲ្យលោកបើកដំណើរការគេហទំព័រនេះឡើងវិញ ហើយនេះជាការរៀបរាប់ខាងក្រោម“សូមគោរព អរគុណ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងព័ត៌មាន ដែលបានអនុញ្ញាតអោយខ្ញុំបាទបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ អាជ្ញាប័ណ្ណមកវិញ ខ្ញុំ នឹងខិតខំកែលម្អនូវចំណុចខ្វះខាតដេីម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានល្អមួយរូបដែលគោរ ពវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងច្បាប់នានារបស់រដ្ឋ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ លោក ផែង វណ្ណៈ ក៏បានបន្តទៀតថា“ ដណឹងរីករាយប ញ្ហារបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់អស់ហើយ ខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតដែលបានផ្ដល់ឱកាសអោយខ្ញុំបាទបានកែ ប្រែកំ ហុស ដេីម្បីបន្តបំរេី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពល រដ្ឋ និង ប្រទេសជាតិ ក្រោមការដឹ កនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិ តរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។ សូមគោរពជូនពរសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានសុខភាពល្អ បរិ បូរ ណ៍ អាយុយឺ នយូរ ដេីម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុ ជារក្សាបានសុខស ន្តិភាព និង ការអភិវឌ្ឍន៍”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment