មួយគូទៀតហើយ!! ជួបស្នេហ៌ ២០ កុម្ភះ! គ្រូពេទ្យជួរមុខកម្លោះក្រមុំ សាងស្នេហ៍ពេលកំពុងសង្គ្រោះពលរដ្ឋពីជំងឺកូវីដ និងបានរៀបរាប់ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចថាជានិស្ស័យបណ្តាលអោយមនុស្សពីរនាក់ ដែលកំពុងបំពេញទួនាទីរួមគ្នាជាគ្រូពេទ្យកម្លោះក្រមុំជួរមុខ ប្រយុទ្ធប្រយាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីបម្រើ ក៏ដូចជាសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ជាក់ស្តែង គ្រូពេទ្យកម្លោះរូបនេះ បានបង្ហោះនៅលើគណនីហ្វេសបុករបស់ខ្លួនថាឈ្មោះ Kevutdom Korn: “កូវីដជួបស្នេហ៍ ស្បថស្បែរមុខបងស្រី អរគុណ២០កុម្ភះ៕” សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment